Čo je vaporizácia

Vaporizácia je v súčastnosti najlepšia aleternatíva fajčenia. Na rozdiel od klasického fajčenia nevzniká veľké množstvo toxických a karcinogénnych látok.

Je výhodná vďaka rýchlemu dostaveniu sa farmakologických efektov, t.j. priame vstrebanie do krvného obehu skrz pľúca a precíznejšia titrácia, takže požadovaný účinok je dosiahnutý a nie prekročený. Vaporizácia umožňuje určiť aj správne dávkovanie, keďže mnohé prístroje (vaporizéry) majú možnosť regulácie teploty odparovania účinnej látky.