Vaporizér Wuukah – Návod na použitie

You are currently viewing Vaporizér Wuukah – Návod na použitie

Vaporizér na oleje a koncentráty Leaf Buddi Wuukah funguje na princípe centrálnej kondukcie – ohrievanie je efektívne a rovnomerné. Obsahuje tri typy kondukčných nástavcov: titánový, kryštálový a keramický.

Jedinečný dizajn sklenej časti vaporizéru zaručuje rovnomerné rozmiestnenie vody a zaručuje, že sa voda nedostane do náustku. Vďaka presnému a širokému nastaveniu teploty ohrevu umožňuje plnú kontrolu nad vaporizáciou. 3200 mAh vstavaná batéria vyžaduje menej časté nabíjanie, má veľký a prehľadný LED displej. Batéria sa nabíja pomocou USB kábla typu C.

Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - balenie

Vaporizér Wuukah – Obsah balenia

 • Sklenený náustok*
 • Wuukah base – batéria
 • Keramický nástavec
 • Kryštálový nástavec
 • Titánový nástavec
 • Keramický nástroj pre manipuláciu s koncentrátom s viečkom **
 • USB kábel typu C
 • 5 čistiacich tyčiniek s bavlnenými špičkami
 • Silikónovú krabičku na uskladnenie koncentrátu

*každý sklenený náustok je vyrobený ručne a preto sa môže mierne odlišovať
** nástroj pre manipuláciu je magneticky pripojený o viečko pre pohodlnejšie používanie

Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - obsah balenia

Vaporizér Wuukah – Špecifikácie

 • Centrálny kondukčný ohrev – efektný a rovnomerný.
 • Tri typy kondukčných nástavcov – titánový, kryštálový a keramický. Možnosť si vybrať na základe osobných preferencií a špecifického typu koncentrátu.
 • Jedinečný dizajn sklenenej časti vaporizéra zaručuje lepšiu cirkuláciu vody a zabránenie jej vyšplechnutia do náustku.
 • Presný a široký rozsah nastavenia teploty pre ten najlepší pôžitok z vaporizácie.
 • Silná 3200 mAh vstavaná batéria pre čo najdlhšiu výdrž vaporizéra.
 • Veľká, ľahko čitateľná LED obrazovka.
 • Nabíjanie USB káblom typu C – rýchlejšie a bezpečnejšie.
Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - obsah balenia

Vaporizér Wuukah – Návod na použitie

 1. Pred prvým použitím zariadenie nabi na 100%. Status batérie sa ukazuje na LED displeji.
 2. Naplň sklenený náustok vodou pod čiaru indikujúcu maximálnu hladinu vody. Náustok nenapĺňaj vodou, keď je pripojený ku základu. Náustok neprepĺňaj a po naplnení jemne skús inhalovať, aby si sa uistil o optimálnosti ťahu. Voda môže poškodiť základ Wuukah aj atomizér.
 3. Pomocou nástroja na manipuláciu s koncentrátom vlož požadované množstvo koncentrátu do nástavca. Pred napĺňaním sa uisti, že je nástavec pevne priskrutkovaný na základ. Pre výmenu nástavca za iný ho jednoducho odskrutkuj a nahraď požadovaným nástavcom. Nástavec neprepĺňaj. Pre lepšiu manipuláciu môžeš z nástroja na napĺňanie odstrániť magneticky pripojené viečko.
 4. Pre zapnutie zariadenia stlač tlačidlo GO 5 krát bezprostredne za sebou.
Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - tlačidlá
 1. Pre nastavenie preferovanej teploty stláčaj tlačidlá + a . Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí od 148°C – 482°C. Pre rýchlejšie nastavenie teploty tlačidlá + a stlač a drž. Pre prepnutie medzi stupňami Celzia a Fahrenheita stlač tlačidlá + a súčasne. Pre zobrazenie aktuálnej nastavenej teploty stlač tlačidlo GO.
  
 2. Zarovnaj vstupný otvor na sklenenom náustku s atomizérom a jemne nasaď náustok na základ Wuukah. Sklenenú časť pripájaj a odpájaj opatrne, smerom nahor a dole. Inak riskuješ, že sa sklo rozbije.
  
 3. Umiestni nástroj na manipuláciu s koncentrátom a jeho magnetické viečko navrch na bočnú časť (kotol) skleneného náustka.
  
 4. Stlač tlačidlo GO trikrát za sebou, aby si začal ohrievanie. Keď bude zariadenie pripravené na vaporizáciu, indikátor ohrevu bude svietiť nazeleno.
  
 5. LED obrazovka sa nachádza pod skleneným náustok, čo môže učiniť čítanie z obrazovky náročnejším. Pre jednoduchšie ovládanie zariadenie zapípa na začiatku aj na konci procesu ohrievania.
  
 6. Jeden cyklus ohrievania trvá približne 30 sekúnd. Pre začatie ďalšieho cyklu stlač tlačidlo GO tri krát v priebehu 5 minút od posledného použitia. Zariadenie sa automaticky vypne po 5 minútach nečinnosti.
  
 7. Proces ohrievania môžeš kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla GO trikrát bezprostredne za sebou.
  
 8. Stlač tlačidlo GO päťkrát bezprostredne za sebou, aby si zariadenie vypol.
  
 9. Po každom použití zariadenie vyčisti pomocou vatových tyčiniek a/alebo izopropylalkoholom. Pred čistením sa uisti, že zariadenie vychladlo na bezpečnú teplotu.


Vaporizér Wuukah – Batéria a nabíjanie

Vaporizér má vstavanú 3200 mAh batériu. Pred prvým použitím batériu nabi doplna. Indikátor stavu batérie sa zobrazuje na LED displeji a odlišuje sa farebnosťou:

 • zelená: 100 – 50%
 • oranžová: 50 – 20%
 • červená: 20 – 0%

Pri červenej farbe stavu batérie ju nabi. Plné nabitie batérie trvá asi 1,5 hodiny. Zariadenie nabíjaj len 5V / 2A nabíjačkou. Zariadenie nepoužívaj, kým nebude úplne nabité. Plne nabitá batéria vydrží 50 – 70 vaporizačných cyklov. Každý cyklus trvá cca 30 sekúnd.

Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - základňa spredu a zvrchu - displej


Vaporizér Wuukah – Ochranné nastavenia

Indikátor ohrevu 3 krát na zeleno zabliká v prípade, že atomizér je slabo alebo vôbec nie je napojený na základ.

Ochrana pred skratom: Indikátor ohrevu zabliká 3 krát na červeno a zariadenie sa automaticky vypne.

Ochrana pred nízkym napätím: Indikátor ohrevu 8 krát na červeno zabliká v prípade nízkeho napätia. Zariadenie sa kvôli bezpečnosti automaticky vypne.

Vaporizér Wuukah – Kondukčné nástavce a ohrievanie

Vaporizér Wuukah funguje na princípe centrálneho kondukčného ohrevu, ktorý je efektný a rovnomerný.

Tri typy kondukčných nástavcov – titánový, kryštálový a keramický. Môžeš si vybrať na základe osobných preferencií a špecifického typu koncentrátu.

Štandardný čas ohrevu trvá 3 – 10 sekúnd, každý ohrevný cyklus trvá 30 sekúnd, jeden cyklus je jedno poriahnutie (puff) a každé potiahnutie sa zobrazí na obrazovke. Počet potiahnutí sa reštartuje po dosiahnutí počtu 1000 potiahnutí.

Nedotýkaj sa kondukčného nástavca – po zapnutí a po používaní je extrémne horúci. Pred dotýkaním sa je potrebné ho nechať vyhladnúť.

Wuukah rozpoznáva pripojenie na atomizér, bez jeho správneho pripojenia nebude fungovať.

Použitie akéhokoľvek nepôvodného nástavca môže nenávratne poškodiť zariadenie.

Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - základňa a náustok

Vaporizér Wuukah – Čistenie

Zariadenie vypni a nechaj vychladnúť.
Pre vyčistenie ohrevnej tyčinky atomizéra:
Odskrutkuj kondukčný nástavec, stlač tlačidlo + aby si teplotu nastavil na maximum a stlač 3 krát za sebou tlačidlo GO – začneš tým samočistiaci proces zariadenia.
Základ wuukah, sklenený náustok, kondukčné nástavce a základ atomizéru sa dajú vyčistiť pomocou vatových tyčiniek a utierok s použitím izopropoylakoholu. Pred použitím sa uisti, že všetky čistené časti vyschli. Nikdy nenamáčaj základ batérie.

Vaporizér Leaf Buddi Wuukah - balenie

Vaporizér Wuukah – Varovania

 • Neodstraňuj nástavce použitím sily.
 • Nedotýkaj sa základu atomizéru a nástavcov pred tým, ako vychladnú.
 • Nepokúšaj sa zariadenie uviesť do chodu pred nasadením skleneného náustku.
 • Bzučanie atomizéra je normálnym javom, neboj sa.
 • Nedovoľ aby sa voda dostala do spodnej časti skleneného náustku.
 • Nedovoľ aby atomizér nasiakol vodou.
 • Neskladuj zariadenie s vodou v náustku.
 • Sklenený náustok pripájaj a odpájaj s opatrnosťou, bez použitia sily.
 • Niekoľko menších inhalácií vyprodukuje väčšie množstvo výparov.
 • Neprepĺňaj nástavce.
 • Nenabíjaj ani nepoužívaj pri teplote nižšej ako 0°C a vyššej ako 38°C.
 • Chráň pred mokrom a vysokou vlhkosťou.
 • Ak zariadenie nepoužívaš, skladuj ho na chladnom, tmavom mieste.